Visie & Beleidsplein

Sportvervoer voor mensen met een beperking

Stichting Special Heroes Nederland, & Kenniscentrum Sport (2018). Sportvervoer voor mensen met een beperking. Stichting Special Heroes Nederland.

Voor mensen met een beperking is sporten geen vanzelfsprekendheid. De mogelijkheid om zich (zelfstandig) te verplaatsen (vervoer) is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de samenleving in het algemeen, en sportdeelname in het bijzonder. In Nederland bestaan een aantal vervoersregelingen voor mensen met een beperking. Voor alle regelingen geldt dat het een oplossing moet zijn voor hen die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. In deze factsheet lees je meer informatie over de doelgroep, hun sportdeelname, sportvervoer en voorbeelden van vervoersinitiatieven.

Uitgever(s): Stichting Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Sportvervoer voor mensen met een beperking

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stichting Special Heroes Nederland
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

mensen met een beperking
sportbeoefening
sportvervoersregeling
statistische gegevens