Visie & Beleidsplein

Sportaanbiedersmonitor 2018

Bruin, H. de, & Aarts, J. (2018). Sportaanbiedersmonitor 2018. Utrecht: DVJ Insights.

De Sportaanbiedersmonitor van NOC*NSF is een monitor die tweejaarlijks aan een representatieve groep sportverenigingen in Nederland wordt voorgelegd. Deze monitor laat zien wat de ontwikkelingen op relevante thema’s zijn ten opzichte van 2015. Hoeveel beter clubs het doen die gezond én open en ondernemend zijn ten opzichte van clubs waar nog winst valt te halen. Ook hoe onderdelen zich tot elkaar verhouden, wat bijvoorbeeld de relatie is tussen sfeer, financiën en samenwerking met andere sportaanbieders, rekening houdend met de grootte van een club en type sport (binnen/buiten, individueel/team). 

Uitgever(s): DVJ Insights,

Download(s)

Sportaanbiedersmonitor 2018

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hanka de Bruin
Jan Aarts

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
sportverenigingen
vitale sportaanbieders