Visie & Beleidsplein

Rapportage sport 2018

Poel, H. van der, Hoeijmakers, R., Pulles, I., & Tiessen-Raaphorst, A. (2018). Rapportage sport 2018. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.

De Rapportage sport 2018 is de zesde editie in een reeks sinds 2003, waarin onderzoekers van Mulier Instituut, SCP en andere onderzoeksinstituten de belangrijkste sportgerelateerde trends en ontwikkelingen hebben gebundeld en becommentarieerd. De rapportage vormt daarmee een up-to-date naslagwerk voor allen die voor werk of studie betrokken zijn bij de Nederlandse sport.

De Rapportage sport 2018 kent drie delen. Het eerste deel gaat in op de maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen waarbinnen veranderingen in de sport zich afspelen. Het tweede deel biedt een overzicht van de trendmatige ontwikkelingen in de sport, waarbij de lijnen uit eerdere rapportages worden doorgetrokken naar het heden. In het derde deel is de focus gericht op de maatschappelijke betekenis en de waarde van sport voor de economie, ruimtelijke ontwikkelingen en op het internationale vlak.

De rapportage staat onder redactie van bovengenoemde auteurs. 

Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau, Mulier Instituut,