Visie & Beleidsplein

Geldrop-Mierlo, verweven met sport

sportvisie

(2018). Geldrop-Mierlo, verweven met sport: sportvisie.

Het sportbeleid gaat samengevat uit van drie pijlers. Ten eerste dienen de basisvoorzieningen op orde te zijn en daarnaast moet sport voor iedereen in de gemeente toegankelijk zijn. Als derde pijler dient het sportbeleid ook mee gaan met de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat de gemeente ook ruimte creëert voor innovatie en nieuwe ideeën.

Uitgever(s):

Download(s)

Geldrop-Mierlo, verweven met sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten