Visie & Beleidsplein

Investeer in beleid, niet in beton

matchmaken tussen sportvraag en sportaanbod

Kuypers, J. (2018, december). Investeer in beleid, niet in beton: matchmaken tussen sportvraag en sportaanbod. Sport & Gemeenten 66 (pp. 12-15)

Interview met Remco Hoekman, onderzoeker en sportsocioloog in Sport & Gemeenten over zijn proefschrift ‘Sport policy, sport facilities and sport participation, a socio-ecological approach. Hierin analyseert Hoekman de correlatie tussen de sportdeelname en de karakteristieken van lokaal sportbeleid, de aanwezigheid en spreiding van de sportaccommodaties en de sociale omgeving.

In Nederland mogen we niet klagen over hoogwaardige sportaccommodaties en hoge sportdeelname, toch mikt het Sportakkoord op een verdere verhoging. Hoe kunnen gemeenten die realiseren? Niet door nog meer te investeren in accommodatiebeleid, meent Remco Hoekman, wel door meer te focussen op doelgroepenbeleid: menselijke inzet om de juiste sporters aan de juiste accommodaties te koppelen en daar activiteiten te organiseren die aansluiten bij de behoefte. Daarbij is de buurtsportcoach een belangrijke schakel tussen vraag en aanbod.

De belangrijkste uitdaging voor lokaal sportbeleid is de lokale sportinfrastructuur optimaal te benutten en de exploitatietekorten te beperken (focus op effectief beleid). Hoekman raadt gemeenten aan te investeren in de uitbouw van specifieke kennis.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten,

Download(s)

Investeer in beleid, niet in beton: matchmaken tussen sportvraag en sportaanbod

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Kuypers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
doelgroepen
lokaal beleid
proefschriften
sportaanbod
sportaccommodaties
sportbeleid
sportsociologie