Visie & Beleidsplein

Gezond oud worden in Vlaardingen

tussenrapportage 2018

(2018). Gezond oud worden in Vlaardingen: tussenrapportage 2018. Vlaardingen:

Het netwerk Gezond oud worden in Vlaardingen is in april 2017 gestart. Anderhalf jaar later is er in samenwerking met de werkgroep Onderzoek en Monitoring een tussenrapportage opgesteld. Middels verschillende onderzoeken is hier input voor verkregen, o.a. een vragenlijst onder de netwerkpartners. De rapportage beschrijft de voortgang en behaalde successen. Bovendien maakt het inzichtelijk waar het netwerk in de komende tijd aandacht voor moet hebben. Accent ligt op bewegen.

Uitgever(s):

Download(s)

Gezond oud worden in Vlaardingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
lokaal beleid
netwerken
ouderen