Visie & Beleidsplein

Sportverenigingen in Nederland

veerkrachtige verbanden voor sport

brancherapport sport

Lucassen, J.M.H., Roest, J. van der, Brandsema, A., Davids, A., Elling, A., Haar, M. ter, ... Waardenburg, M. (2018). Sportverenigingen in Nederland: veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport. Utrecht: Mulier Instituut.

Dit Brancherapport Sportverenigingen in Nederland brengt de actuele situatie en de uitdagingen van de sportverenigingen in beeld: hoe staan de clubs ervoor wat betreft de ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader, financiën en in hoeverre zijn de clubs in staat in te spelen op maatschappelijke ambities om toegankelijk te zijn voor iedereen en een bijdrage te leveren aan beleid op andere gebieden, zoals in het sociaal domein.

Het Brancherapport brengt kengetallen en statistieken over sportverenigingen bijeen, maar geeft ook analyses van de manier waarop verenigingen functioneren in hun maatschappelijke context. Op basis van alle bijdragen wordt in het slothoofdstuk antwoord gegeven op de probleemstelling van dit boek: “Zijn de werkingsprincipes van de sportverenigingen houdbaar in het licht van een door individualisering en commercialisering veranderende maatschappij, en zo ja hoe?”

Het Brancherapport Sportverenigingen is hier te bestellen. 

Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media,

Download(s)

Sportverenigingen in Nederland: veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jo Lucassen
Jan-Willem van der Roest
Anouk Brandsema
Arjen Davids
Agnes Elling
Marian ter Haar
Resie Hoeijmakers
Janine van Kalmthout
Caroline van Lindert
Karin van der Maat
Hugo van der Poel
Marieke Reitsma
Daniël Rewijk
Jorien Slot-Heijs
Maikel Waardenburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
accommodaties
besturen
brancherapporten
sportverenigingen
statistische gegevens
trainers
verenigingen