Visie & Beleidsplein

Gehandicaptensport en sportaanbieders: een (on)mogelijke combinatie?

factsheet 2019/3

Maasdam, S., Stam, W. van, Jonge, M. de, & Lindert, C. van (2019). Gehandicaptensport en sportaanbieders: een (on)mogelijke combinatie?: factsheet 2019/3. Utrecht: Mulier Instituut.

Factsheet van het Mulier Instituut onder sportverenigingen (n=407), zwemorganisaties (n=384) en fitnesscentra (n=172) naar de belemmeringen en stimulansen die zij ervaren bij het sportaanbod voor mensen met een beperking. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het programma Grenzeloos Actief. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Bij de meeste fitnesscentra (97%) en zwemorganisaties (90%), en bij ruim de helft van de sportverenigingen (55%) sporten mensen met een beperking. Gemiddeld bestaan deze sportorganisaties voor 5 tot 7 procent uit sporters met een beperking.
  • Een groot deel van de sportaanbieders zegt bereid te zijn om (meer) sporters met een beperking op te nemen in hun organisatie, waarbij een deel daarvan mogelijkheden ziet om dit ook te realiseren.
  • Een flink aantal sportaanbieders heeft geen aanpassingen gedaan en/of heeft geen gekwalificeerde instructeurs. Hier kunnen sportaanbieders in worden ondersteund. Het advies is om daarbij niet alleen te kijken naar de traditionele sportvereniging. Ook andere sporten zoals zwemmen en fitness zijn populair onder en geschikt voor mensen met een beperking.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Gehandicaptensport en sportaanbieders: een (on)mogelijke combinatie?, factsheet 2019/3

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Salina Maasdam
Wikke van Stam
Maxine de Jonge
Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fitness
fitnesscentra
gehandicaptensporten
sportaanbod
sportverenigingen
zwembaden