Visie & Beleidsplein

Sportagenda 2018-2022 gemeente Hardinxveld-Giessendam

(2018). Sportagenda 2018-2022 gemeente Hardinxveld-Giessendam. Hardinxveld-Giessendam: Gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Het beleid op sport is ondergebracht in zowel de Maatschappelijke Agenda als in de voorliggende Sportagenda. De Maatschappelijke Agenda vormt het sportbeleid als het gaat om de sociale beleidskant van sport. Hierbij kan gedacht worden aan sport ter bevordering van de gezondheid, activering, het voorkomen van (psycho)sociale problemen en ter versterking van ontmoeting en de sociale cohesie.

De Sportagenda bevat de financieel-ruimtelijke beleidskant van sport. Hierbij wordt eerst ingegaan op de bestaande sportsituatie in Hardinxveld-Giessendam; in het gebruik van sport en de infrastructuur van sport in de gemeente. Door vervolgens in kaart te brengen welke ontwikkelingen er spelen op het gebied van sport bereiden wij ons voor op wat komen gaat. Ook maken wij hier de verbinding naar andere relevante beleidsterreinen. Uiteindelijk presenteren wij de sportdoelen voor de komende periode. De focus van het nieuwe beleid wordt daarbij gelegd op sportprofilering en sportaccommodaties. Met de Sportagenda en de uitvoering daarvan wordt duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is en wat men van elkaar kan verwachten.

Uitgever(s): Gemeente Hardinxveld-Giessendam,

Download(s)

Sportagenda 2018-2022 Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid