Visie & Beleidsplein

Een leven lang bewegen (en sporten) in gemeente Dalfsen

kadernota bewegen & sporten 2019-2023

(2018). Een leven lang bewegen (en sporten) in gemeente Dalfsen: kadernota bewegen & sporten 2019-2023. Dalfsen: Gemeente Dalfsen.

Met deze vernieuwde kadernota bepaalt de gemeenteraad hoe de komende jaren verder vorm wordt gegeven aan het beweeg- en sportbeleid. Met het bepalen van een nieuwe ambitie, de uitgangspunten, de rol van de gemeente, sportverenigingen en overige betrokkenen en de mate van het participatietraject, worden de kaders voor verdere uitwerking gegeven. Dit kader met uitgangspunten willen we in de periode van december 2018 tot september 2019 met onze inwoners en partners gaan vertalen naar een beleidsnotitie

Uitgever(s): Gemeente Dalfsen,

Download(s)

Een leven lang bewegen (en sporten) in gemeente Dalfsen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid