Visie & Beleidsplein

Het ruimtebeslag van de sport

Hoekman, R.H.A. (2018, december). Het ruimtebeslag van de sport. Sportaccom (pp. 56-61)

Het faciliteren van sportbeoefening wordt als een belangrijke randvoorwaarde gezien voor sportstimulering. In dit artikel gaat de auteur Remco Hoekman dieper in op de sportinfrastructuur, waarbij hij onder andere aandacht heeft voor het ruimtebeslag van de sport en hoe dit zich door de tijd heeft ontwikkeld. Daarnaast wordt ingegaan op de kernindicatoren van de sportinfrastructuur, te weten de kernindicator sportaccommodaties en de kernindicator beweegvriendelijke omgeving. Verder wordt een overzicht gegeven van het huidige ruimtegebruik voor sportbeoefening. Tot slot is er aandacht voor de voorliggende uitdagingen. Dit artikel is een herwerking van het hoofdstuk van de auteur in de Rapportage sport 2018 over het ruimtebeslag van de sport.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Het ruimtebeslag van de sport, artikel

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegvriendelijke omgeving
sportaccommodaties
sportinfrastructuur