Visie & Beleidsplein

Sport en sociaal domein in Vlaardingen

monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk - tussenrapportage

Brandsema, A., & Elling, A. (2017). Sport en sociaal domein in Vlaardingen: monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk - tussenrapportage. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein, waaronder twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk.

Het basketbalproject van YETS Foundation en het voetbalproject van DVO’32 en Vlaardingen in Beweging (ViB) zijn sport-plus projecten, waarbij sport vooral als ‘middel’ wordt ingezet om bij te dragen aan bredere maatschappelijke vraagstukken.

De gemeente Vlaardingen heeft het Mulier Instituut gevraagd om een eerste, beknopte en inventariserende studie te verrichten (tussenrapportage) naar de mate waarin het basketbalproject en het voetbalproject kansrijk zijn in hun opzet en aan aanpak om bij te dragen aan de doelstellingen van het sociaal domein. Voor deze inventarisatie werd gebruikgemaakt van een bestaande literatuurstudie naar werkzame factoren van sportprojecten om sociaalmaatschappelijke doelstellingen te bereiken, een analyse van de projectplannen en enkele interviews.

Het YETS-basketbalproject wordt gezien als een kansrijk project, gezien de gedegen (theoretische) basis, focus, pedagogische expertise, aanpak en samenwerking. De inzet van sport kan hier bijdragen aan de psychosociale ontwikkeling en maatschappelijke kansen van kwetsbare jongeren.

Het relatief kortlopende DVO’32 voetbalproject komt uit de documenten en gesprekken niet direct als heel kansrijk naar voren, maar heeft het met de focus op maatschappelijke kwetsbare basisschooljeugd in Westwijk zeker potentie.

In de evaluatiemeting in 2018 zal naast een procesevaluatie met uitvoerende partijen en samenwerkingspartners van de twee projecten, tevens worden ingegaan op de ervaringen en persoonlijke opbrengsten voor de deelnemers zelf en hun directe omgeving (o.a. ouders, leraren).

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sport en sociaal domein in Vlaardingen: monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk - tussenrapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anouk Brandsema
Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandsbuurten
achterstandssituatie
gemeentelijk beleid
gemeenten
kwetsbare jongeren
leefbaarheid
maatschappelijke effecten
maatschappelijke ontwikkeling
sociaal beleid
sociaal-economische positie