Visie & Beleidsplein

De Rapportage sport in transitie

Poel, H. van der (2018, december). De Rapportage sport in transitie. Sport & Strategie 12 (pp. 28-29)

Artikel van Hugo van der Poel van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Strategie van december 2018, naar aanleiding van het uitkomen van de Rapportage sport 2018.

In 2003 verscheen de eerste Rapportage sport. Het artikel gaat in op de vraag wat er sindsdien is veranderd in de sport, het sportbeleid en de kennisinfrastructuur op het terrein van sport, en wat dat betekent voor de opzet en inhoud van toekomstige Rapportages sport.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

De Rapportage sport in transitie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kerndoelen
kernindicatoren sport
maatschappelijke ontwikkeling
ontwikkeling
periodieke rapportage sport
rapportage
sportbeleid
statistische gegevens