Visie & Beleidsplein

Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere

onderzoek naar het sportief gebruik van de openbare ruimte in de gemeente Almere

Eck, M. van, Davids, A., & Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2018). Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere: onderzoek naar het sportief gebruik van de openbare ruimte in de gemeente Almere. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Almere heeft de wens om meer inzicht te krijgen in de sportief te gebruiken openbare ruimte. Er is een ontwikkeling te zien dat de sporttakken die gebruikmaken van de openbare ruimte, zoals recreatief wandelen en fietsen, hardlopen en wielrennen, de sporttakken zijn die het meest in populariteit groeien.

Ook de gemeente Almere herkent zich in de trend dat de openbare ruimte in toenemende mate wordt gebruikt voor sporten en bewegen. Landelijk is steeds meer aandacht voor het vraagstuk hoe de openbare ruimte, met behulp van gezondheidsbevorderende inrichtingsmaatregelen, kan bijdragen aan gezondheidswinst van inwoners.

Door de invoering van de Omgevingswet zal een verandering plaatsvinden van ‘efficiëntere ruimtelijk ordening’ naar een socialere invulling van de leefomgeving. Ook hierbij is de vraag hoe het belang van sport en bewegen als concrete invulling van een gezonde leefomgeving zodanig gerealiseerd kan worden dat er een leefomgeving ontstaat die zo is ingericht dat deze uitnodigt om te sporten en te bewegen.

Omdat dit vraagstuk ook leeft bij de gemeente Almere, is de wens om meer zicht te krijgen op de beweegvriendelijkheid van de stad en de wijken. Daarnaast wil zij verkennen waar er kansen zijn om sport en bewegen in de openbare ruimte te bevorderen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Martijn van Eck
Arjen Davids
Karin Wezenberg-Hoenderkamp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegvriendelijke omgeving
gemeentelijk beleid
openbare ruimte