Visie & Beleidsplein

Monitor sportuitgaven gemeenten

een overzicht van de uitgaven in 2017

Dool, R. van den (2018). Monitor sportuitgaven gemeenten: een overzicht van de uitgaven in 2017. Utrecht: Mulier Instituut.

Het Mulier Instituut heeft met ondersteuning van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de gemeentelijke uitgaven aan sport voor het jaar 2017 en de implicaties voor de sportsector. De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:

  1. Wat zijn de uitgaven aan sport in 2017 en hoe zijn deze samengesteld?
  2. Welke verschillen bestaan er tussen gemeenten?
  3. Wat is de relatie tussen de kenmerken van een gemeente en de uitgaven aan sport?

Gebruik is gemaakt van financiële gegevens van gemeenten (IV3 data van het CBS).

De belangrijkste conclusies zijn:

De Nederlandse gemeenten hebben in 2017 ruim 1 miljard euro netto aan sport uitgegeven (1.056 miljoen). Dit betreft 1,6 procent van alle uitgaven van de gemeenten. Per inwoner geven de gemeenten gemiddeld 59 euro aan sport uit.

Van de uitgaven aan sport is 71 procent bedoeld voor bouw, onderhoud en exploitatie van sportvoorzieningen. Andere uitgaven zijn de stimulering van sportdeelname, zoals de organisatie van sportactiviteiten voor specifieke groepen, subsidies aan individuen en subsidies aan sportclubs.

Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners geven meer uit aan sportstimulering dan kleinere gemeenten. Bij de uitgaven voor sportvoorzieningen zijn de verschillen naar omvang wat kleiner. Als de kosten voor sportvoorzieningen en sportstimulering samen worden genomen, geven de grootste steden per inwoner het meeste geld aan sport uit.

Als de sportuitgaven worden vergeleken met de sportdeelname in de gemeenten, is te zien dat in gemeenten waar de uitgaven wat lager uitvallen de wekelijkse sportdeelname wat hoger is. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat gemeenten zich bewust zijn van de lagere sportdeelname en daarop meer investeren in hun sportbeleid.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor sportuitgaven gemeenten: een overzicht van de uitgaven in 2017

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

activering
financieel beleid
financiering
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
monitors
sportbeleid