Visie & Beleidsplein

Voetbal op Goeree-Overflakkee

ruimte- en vitaliteitsonderzoek voetbalverenigingen

Hoeijmakers, R., Brus, J., & Kalmthout, J. van (2018). Voetbal op Goeree-Overflakkee: ruimte- en vitaliteitsonderzoek voetbalverenigingen. Utrecht: Mulier Instituut.

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee in 2018 een accommodatiebehoefte- en vitaliteitsonderzoek uitgevoerd bij de dertien voetbalverenigingen in de gemeente.

De centrale vraag van het onderzoek was: Hoe vitaal zijn de voetbalverenigingen in de gemeente Goeree-Overflakkee en wat betekent dit voor het beleid met betrekking tot de voetbalverenigingen en -accommodaties?

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • De bevolking van de gemeente Goeree-Overflakkee zal, op basis van recente prognoses, licht gaan groeien in de periode tot 2035 (+6%) én vergrijzen: de verwachting is dat in 2035 de bevolking van 20 jaar en jonger met 7 procent is gedaald en een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder is. Als de huidige trend in het voetbal doorzet, zal het meisjes- en vrouwenvoetbal verder toenemen en neemt het aantal jongens dat voetbalt af.
  • Tien van de dertien voetbalverenigingen in de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen als vitale verenigingen worden beschouwd; deze verenigingen zijn krachtig in hun organisatie en zijn maatschappelijk georiënteerd. Tien van de dertien voetbalverenigingen (77%) blijken voldoende of goed maatschappelijk actief. Dit is fors hoger dan het landelijk gemiddelde van voetbalverenigingen (49%).
  • De voetbalverenigingen zijn tevreden wanneer de vereniging over tien jaar uit hetzelfde aantal leden bestaat, de organisatie op orde weet te houden en de financiën op orde heeft. Verenigingen (met name de kleinere) geven aan een sterk belang te ervaren richting de leefbaarheid van hun kern/dorp. Wanneer de voetbalvereniging zou wegvallen, valt ook de sociale ontmoetingsplek voor de buurt weg.

Enkele aanbevelingen zijn:

  • Het ontwikkelen van aanbod voor ouderen en meisjes/vrouwen kan een toekomstig overschot aan voetbalaccommodaties voorkomen en ervoor zorgen dat mensen naar de vereniging blijven komen, extra baromzet/contributie wordt gegenereerd en een grotere poule potentiële vrijwilligers beschikbaar is.
  • In het gemeentelijk sportbeleid zou meer aandacht kunnen worden besteed aan het initiëren van samenwerkingen tussen organisaties in het dorp/kern.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Voetbal op Goeree-Overflakkee: ruimte- en vitaliteitsonderzoek voetbalverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Resie Hoeijmakers
Jeroen Brus
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
buitensportaccommodaties
gemeentelijk beleid
sportaccommodaties
sportbeleid
verenigingen
vitale sportaanbieders
voetbal