Visie & Beleidsplein

Agenda sport en bewegen Sittard-Geleen 2016-2020

(2015). Agenda sport en bewegen Sittard-Geleen 2016-2020. Sittard-Geleen: Gemeente Sittard-Geleen.

Deze Agenda Sport en Bewegen 2016-2020 is een vervolg op de nota ‘Sportvernieuwing in de gemeente Sittard-Geleen’. De basis voor het beleid blijft onverminderd van kracht. Er ligt nu echter meer accent op het stimuleren van het beweeggedrag en de relatie die sport heeft met maatschappelijke doelstellingen.

Uitgever(s): Gemeente Sittard-Geleen,

Download(s)

Agenda Sport en bewegen Sittard-Geleen 2016-2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid