Visie & Beleidsplein

Sport in Noordwijk, sterk in beweging

actualisatie sportnota gemeente Noordwijk 2009 - 2018

(2016). Sport in Noordwijk, sterk in beweging: actualisatie sportnota gemeente Noordwijk 2009 - 2018. Noordwijk: Gemeente Noordwijk.

Op basis van een sportmonitor wordt de bijdrage van sport beschreven in relatie met andere beleidsterreinen, o.a. volksgezondheid en jeugd. Daarna zijn op basis van onderzoek de sportdeelname- en beweegcijfers in beeld gebracht. Vervolgens worden de thema’s en producten voor de komende jaren per beleidsinstrument aangegeven. Tenslotte wordt de basis beschreven waarop de actualisatie van het sportbeleid mede tot stand is gekomen. 

Uitgever(s): Gemeente Noordwijk,

Download(s)

Sport in Noordwijk, sterk in beweging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid