Visie & Beleidsplein

Product in praktijk

drie casestudies naar de VSK-programmaonderdelen procesbegeleiding, trainer-/coachbegeleiding en aanpak ouderproblematiek

Reitsma, M., Hoeijmakers, R., Hermens, N. J., Claringbould, I., & Romijn, D. (2018). Product in praktijk: drie casestudies naar de VSK-programmaonderdelen procesbegeleiding, trainer-/coachbegeleiding en aanpak ouderproblematiek. Utrecht: Mulier Instituut.

In dit document zijn drie casestudies gebundeld. Deze studies zijn een toevoeging aan de VSK (veilig sportklimaat) Monitor 2018. Met het aflopen van het VSK-programma na 2018 ontstond de behoefte aan meer kennis over de implementatie van VSK producten in de praktijk. Voor de laatste editie van de monitor zijn daarom drie casestudies uitgevoerd naar de praktische uitwerking van interventies bij verenigingen. Dit zijn procesbegeleiding, het traject Coach-de-Coach en de ouderaanpak binnen VSK.

Het doel van elke studie was om beter te begrijpen wat de opzet en uitvoering van de interventie in de praktijk betekent. Hierdoor wordt meer zicht verkregen op de elementen die een rol spelen en in welke mate deze wel of niet tot duurzame effecten leiden. Bij het werken aan een veilig sportklimaat zijn partijen op verschillende niveaus betrokken. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Product in praktijk. Drie casestudies naar de VSK-programmaonderdelen procesbegeleiding, trainer-/coachbegeleiding en aanpak ouderproblematiek

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke Reitsma
Resie Hoeijmakers
Niels Hermens
Inge Claringbould
David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
begeleiding
coaches
leerprocessen
normen en waarden
ouders
trainers