Visie & Beleidsplein

Education through sport

an overview of good practices in Europe

Janssens, J., Stegeman, H., & Hilvoorde, I. van (2004). Education through sport: an overview of good practices in Europe. 's-Hertogenbosch: Mulier Instituut.

De educatieve waarden van sport vormen het thema van het Europese Jaar van Opvoeding door Sport. Als onderdeel van dit project hebben Nederlandse en Belgische onderzoekers 'good practices' uit heel Europa verzameld. Dit zijn voorbeelden uit de praktijk waarin de sport met succes als instrument is aangewend om educatieve doelstellingen te bereiken die het belang van sport zelf overtreffen. Een rijke oogst van deze 'good practices' wordt in dit boek gepresenteerd: auteurs uit 18 verschillende landen beschrijven maar liefst 37 uiterst diverse 'good practices'. Zij gaan niet alleen in op de achtergrond, benadering, ervaringen en resultaten van deze cases, maar geven ook advies aan beleidsmakers die gelijksoortige projecten zouden willen starten. Education through Sport is geheel in het Engels geschreven.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Janssens
Harry Stegeman
Ivo van Hilvoorde

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
jeugd
normen en waarden
opvoeding
praktijkervaringen
sport (algemeen)