Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Schiedam

een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties

Schadenberg, B., Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Davids, A. (2018). Ruimte voor sport in Schiedam: een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Schiedam wil beschikken over inzicht in de huidige en toekomstige behoefte aan ruimte voor sport in de gemeente. Hiertoe heeft het Mulier Instituut diverse capaciteitsonderzoeken uitgevoerd. Dit rapport gaat in op de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties.

Met de resultaten heeft de gemeente Schiedam inzicht in de groei of afname van de behoefte aan sportaccommodaties in Schiedam en onderbouwing van waar eventuele planmatige aanpassingen in het aanbod nodig zijn.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Schiedam: een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Björn Schadenberg
Karin Wezenberg-Hoenderkamp
Arjen Davids

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
lokaal beleid
sportaanbod