Visie & Beleidsplein

Visie sport en bewegen 2015-2018 Nieuwegein

(2014). Visie sport en bewegen 2015-2018 Nieuwegein. Nieuwegein: Gemeente Nieuwegein.

Deze visie op sport en bewegen heeft de volgende doelstelling: zoveel mogelijk Nieuwegeiners gezond en veerkrachtig door middel van sport en beweging

De speerpunten hierbij zijn:

  • een slagvaardige organisatie van de fysieke en sociale infrastructuur voor sport en bewegen;
  • Gemeentelijke middelen dragen bij aan de gemeentelijke doelstellingen in het sociaal domein;
  • toekomstbestendige sportverenigingen;
  • meer niet-sporters verleiden tot structureel bewegen;
  • bewegen als onderdeel van ondersteuning aan kwetsbare inwoners
  • een toekomstbestendige infrastructuur, afgestemd op het gebruik
  • een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te sporten en te bewegen.

Uitgever(s): Gemeente Nieuwegein,

Download(s)

Visie sport en bewegen 2015-2018 Nieuwegein

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid