Visie & Beleidsplein

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018

Collard, D.C.M., Slot-Heijs, J.J., Dellas, V., & Singh, A.S. (2019). Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018. Utrecht: Mulier Instituut.

Om ontwikkelingen binnen JOGG te beschrijven, wordt door het Mulier Instituut een jaarlijkse monitor opgesteld. Het doel van deze monitor is om te laten zien waar in 2018 op is ingezet door JOGG (activiteiten), waartoe de inzet en ondersteuning hebben geleid (resultaten/tevredenheid) en welke vooruitgang JOGG-gemeenten hebben geboekt (implementatie). De opzet van de monitor, in grote lijnen gelijk aan voorgaande jaren, is door het Mulier Instituut ontwikkeld en opgesteld. Om na te gaan waar in het afgelopen jaar door JOGG op is ingezet, zijn gegevens bij medewerkers van JOGG opgevraagd, zoals rapportages, (interne) registraties en notulen. Ook registraties van aantallen JOGG-gemeenten, Team:Fit-verenigingen en Gezonde Scholen zijn bij JOGG opgevraagd en door het Mulier Instituut geanalyseerd en in de monitor verwerkt. Daarnaast zijn door het Mulier Instituut twee vragenlijsten uitgezet om relevante informatie van JOGG-regisseurs en -beleidsmedewerkers te verzamelen: een vragenlijst over de tevredenheid van de algemene dienstverlening en ondersteuning, en een vragenlijst over de lokale voortgang met betrekking tot de uitvoering. Tot slot zijn de JOGG-voortgangstool, die inzicht geeft in de voortgang op de JOGG-pijlers volgens de JOGG-regisseur en -beleidsmedewerker, en de lokaal uitgevoerde evaluaties voor deze monitor gebruikt.

Lees hier de samenvatting en beschouwing waarin de resultaten in kort bestek worden beschreven

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dorine Collard
Jorien Slot-Heijs
Vicky Dellas
Amika Singh

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Jongeren Op Gezond Gewicht (project)
fitheid
fysieke gezondheid
jeugd
monitors
overgewicht
projecten