Visie & Beleidsplein

Diversiteit in kaderfuncties

websheet 2019/2

Hoeijmakers, R., & Elling, A. (2019). Diversiteit in kaderfuncties: websheet 2019/2. Utrecht: Mulier Instituut.

In samenwerking met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport en met steun van het ministerie van VWS, voerde het Mulier Instituut in 2018 onderzoek uit naar de samenstelling van kaderfuncties op club- en bondsniveau.

Dit websheet geeft een overzicht van de beschikbare cijfers die onderbouwing bieden voor de roep om meer diversiteit in (hogere) sportkaderfuncties en aandacht voor het belang daarvan. Doel hierbij is om de sociale diversiteit onder bestuurders, trainers/coaches en scheidsrechters te vergroten. Concreet betekent dit veelal een sterkere vertegenwoordiging van vrouwen, mensen met een beperking, jongeren en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.

De resultaten van deze eerste brede inventarisatie van de sociale diversiteit binnen kaderfuncties als bestuurder en trainer/coach laten zien dat de vertegenwoordiging van onder meer vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond gering is, vooral in hogere leidinggevende posities als clubvoorzitter, hoofdclubtrainer, bondsbestuurder en bondscoaches.

Veel sportbonden geven aan dat sociale diversiteit in kaderfuncties beleidsaandacht krijgt, vooral naar leeftijd en geslacht in bondsbesturen en commissies. In hoeverre hierbij specifieke doelen worden nagestreefd, verdient nader onderzoek.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Diversiteit in kaderfuncties: websheet 2019/2

Download PDF

Printversie websheet 2019/2 Diversiteit in kaderfuncties (pdf)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Resie Hoeijmakers
Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandssituatie
diversiteit
diversiteitsbeleid
kader
maatschappelijke integratie