Visie & Beleidsplein

Sportinitiatief van het jaar: Beweegcoach Zorg Gorinchem

(2018). Sportinitiatief van het jaar: Beweegcoach Zorg Gorinchem. Gorinchem: Gemeente Gorinchem.

In de Gorcumse beleidsvisie ‘de Kracht van Sport 2017-2021 staan vijf pijlers centraal. Een daarvan is ’Meedoen door beweging’ : we zetten sport in als middel voor vitaliteit, participatie en het versterken van eigen kracht. Tijdens een door de gemeente georganiseerde themasessie hoorden Gorcumse zorgprofessionals een inspirerend verhaal over bewegingsgerichte zorg: de integratie van beweging in de dagelijkse verzorging. Dat onderwerp raakte een snaar. Het enthousiasme groeide verder in de zogenoemde beweegbrilsessies. Daarin werden zorgmedewerkers uitgedaagd hun dagelijkse routine eens onder de loep te nemen. Hoe bewust waren ze eigenlijk bezig met het thema beweging? In verdiepende een-op-een-gesprekken met zorgpartijen in de stad werd het idee voor de Beweegcoach Zorg uitgewerkt. In 2018 gingen zij aan de slag.

Uitgever(s): Gemeente Gorinchem,

Download(s)

Sportinitiatief van het jaar: Beweegcoach Zorg Gorinchem

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beweegrichtlijn
lichaamsbeweging
zorg