Visie & Beleidsplein

Sport in collegeprogramma's 2018-2022

samen, duurzaam en gezond

Hoekman, R.H.A., & Reitsma, M. (2018). Sport in collegeprogramma's 2018-2022: samen, duurzaam en gezond. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze rapportage is uitgevoerd door het Mulier Instituut en tot stand gekomen in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en in afstemming met Sportcampagne TeamNL. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in de rol van sport in de collegeprogramma’s 2018-2022 van gemeenten. Tevens worden de bevindingen vergeleken met de analyses van de collegeprogramma’s van de bestuursperioden 2010-2014 en 2014-2018.

Voor dit onderzoek zijn de collegeprogramma’s 2018-2022 van 104 gemeenten geanalyseerd op aandacht voor sport. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • In 98 procent van de gemeentelijke collegeprogramma’s voor 2018-2022 wordt aandacht besteed aan sport. Sport is daarbij nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen en landelijke ontwikkelingen, waarbij gezondheid, duurzaamheid en samenwerking centraal staan.
  • 73% van de gemeenten heeft een aparte sportparagraaf in het collegeprogramma opgenomen. De termen sportvereniging, sportaccommodatie en bewegen worden het vaakst genoemd.
  • Drie kwart van de gemeenten benoemt sport bij het bespreken van een ander terrein, zoals de participatiesamenleving, het sociaal domein, gezondheid, duurzaamheid of toegankelijkheid.
  • De collegeprogramma’s bieden voldoende inhoudelijke aanknopingspunten om in aansluiting op het Nationale Sportakkoord tot lokale sportakkoorden te komen.

In de sportparagrafen van de collegeprogramma’s krijgen de volgende thema’s de meeste aandacht:

  • Sportverenigingen zijn voor gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner, waar meer taken en verantwoordelijkheden worden neergelegd.
  • Bij sportaccommodaties staat betaalbaarheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid centraal.
  • Beweeggedrag en een gezonde en actieve leefstijl worden gestimuleerd, waarbij de verbinding wordt gemaakt met het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.
  • Fysieke en sociale toegankelijkheid tot sport voor mensen met een beperking, gezinnen met een krappe beurs en ouderen wordt gewaarborgd, zodat sprake is van een inclusieve sport.

Deze rapportage vormt na 2010 en 2014 de derde in een reeks van analyses van de positie van sport in collegeprogramma’s van gemeenten.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sport in collegeprogramma's 2018-2022: samen, duurzaam en gezond

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Marieke Reitsma

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportaccommodaties
sportbeleid
sportverenigingen