Visie & Beleidsplein

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018: samenvatting en beschouwing

Collard, D.C.M., Slot-Heijs, J.J., Dellas, V., & Singh, A.S. (2019). Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018: samenvatting en beschouwing. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze vierde Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht wordt op de activiteiten en prestaties van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in 2018 teruggeblikt. Het doel van de monitor is om te laten zien waar door de landelijke organisatie en door JOGG-gemeenten in 2018 op ingezet is, en tot welke resultaten dit heeft geleid. JOGG kan aan de hand van deze monitor behaalde resultaten laten zien, op basis daarvan bijsturen om de doelen voor 2020 te behalen en de informatie uit de monitor als input gebruiken voor de plannen voor de periode 2020-2025. Voor deze monitor is gebruikgemaakt van informatie en registraties van JOGG, vragenlijsten onder JOGG-regisseurs en -beleidsmedewerkers, voortgangstools en gegevens van derden.

In dit document worden de resultaten die door JOGG in 2018 zijn behaald in kort bestek beschreven. Dit geeft een blik op de belangrijkste resultaten van de vierde Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht. Vervolgens wordt door middel van een beschouwing op de resultaten gereflecteerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018: samenvatting en beschouwing

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dorine Collard
Jorien Slot-Heijs
Vicky Dellas
Amika Singh

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Jongeren Op Gezond Gewicht (project)
fitheid
fysieke gezondheid
jeugd
monitors
overgewicht
projecten