Visie & Beleidsplein

Uitvoeringsplan ‘Mei hert, holle en hannen 2017-2018’

(2016). Uitvoeringsplan ‘Mei hert, holle en hannen 2017-2018’. Leeuwarden: Provincie Friesland.

In de Beleidsbrief ‘Mei hert, holle en hannen’ heeft Provinciale Staten vijf hoofdlijnen voor uitwerking in de Beleidsbrief vastgesteld: participatie versterken, verbreden en verdiepen van educatie, innovatie stimuleren en faciliteren, leefbaarheid bevorderen en het vergroten van zichtbaarheid. In dit Uitvoeringsplan zijn deze hoofdlijnen uitgewerkt in doelen, beoogde effecten en maatregelen om deze te behalen.. De doelen gelden voor de hele beleidsperiode van 2017 – 2020. De maatregelen gelden voor 2017 en 2018. 

Uitgever(s): Provincie Friesland,

Download(s)

Uitvoeringsplan ‘Mei hert, holle en hannen 2017-2018’

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Friesland
provinciaal beleid
provincies
sportbeleid