Visie & Beleidsplein

Zeeuws sportakkoord

(2019). Zeeuws sportakkoord. Goes: Sport Zeeland.

De totstandkoming van het Nationaal Sportakkoord was de aanleiding voor Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland om elkaar op te zoeken en het initiatief te nemen om te komen tot een ‘Zeeuwse Sportakkoord’.

Als eerste worden de landelijke ontwikkelingen en de Zeeuwse situatie beschreven. Daarna volgt een uitwerking per ambitie van het Zeeuws Sportakkoord. In de laatste drie hoofdstukken komen samenwerking, monitoring en evaluatie en financiering aan de orde. 

Uitgever(s): Sport Zeeland,

Download(s)

Zeeuws sportakkoord

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Zeeland
provinciaal beleid
sportakkoorden
sportbeleid