Visie & Beleidsplein

Contributiemonitor 2017/2018

contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport, 1-meting

Davids, A., Hover, P., Boer, W.I.J. de, & Schoemaker, J. (2019). Contributiemonitor 2017/2018: contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport, 1-meting. Utrecht: Mulier Instituut.

Sinds de financiële crisis die in 2008 ontstond, is de betaalbaarheid van het sportaanbod in Nederland een belangrijk aandachtspunt op beleidsagenda’s, onder andere van het ministerie van VWS en gemeenten. Een stijging van de verenigingscontributie en de toegangsprijzen van zwembaden en ijsbanen raakt mensen direct in hun portemonnee en bedreigt de inclusiviteit van sport: het uitgangspunt dat iedereen moet kunnen meedoen en dat voor sportdeelname geen prijsdrempels mogen bestaan.

Tegen deze achtergrond is het van belang in kaart te brengen hoe hoog de contributies en toegangsprijzen zijn en hoe die zich ontwikkelen. Om dit te bewerkstelligen, zijn het Mulier Instituut en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) gestart met de ontwikkeling van een contributiemonitor. De gemiddelde contributiehoogtes voor basketbal, korfbal, rugby, tennis en voetbal zijn in de 1-meting onder de loep genomen, alsmede het prijsniveau van de toegang voor zwembaden en ijsbanen. Tevens zijn bondsafdrachten meegenomen in de 1-meting.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,

Download(s)

Contributiemonitor 2017/2018

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arjen Davids
Paul Hover
Willem de Boer
Jelle Schoemaker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

contributie
financieel beleid
ijsbanen
monitors
sportaanbod
sportverenigingen
zwembaden