Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke beperking

belemmeringen en mogelijkheden

Leemrijse, C.J., Kappen, H., & Boeije, H. (2019). Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke beperking: belemmeringen en mogelijkheden. Utrecht: Nivel.

Dit rapport doet verslag van vier focusgroepen die gevoerd zijn met mensen met een beperking. Mensen met een auditieve beperking, mensen met een visuele beperking en mensen met een motorische beperking zijn aan het woord geweest over hun ervaringen met sport, de belemmeringen die zij daarbij ervaren en de oplossingen die zij zien. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Grenzeloos actief. Dit beleidsprogramma heeft tot doel een passend beweegaanbod in de buurt mogelijk te maken voor mensen met een beperking en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Uitgever(s): Nivel,

Download(s)

Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke beperking : belemmeringen en mogelijkheden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Chantal Leemrijse
Henrieke Kappen
Hennie Boeije

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
mensen met een auditieve beperking
mensen met een beperking
mensen met een lichamelijke beperking
mensen met een visuele beperking
praktijkervaringen
sportbeoefening