Visie & Beleidsplein

Hoe gesprekken een participatieproces maken of breken

een vergelijkende casestudie naar de betekenis van gesprekken tussen burgers en overheid voor het verloop van een lokaal participatieproces

Bleijenberg, C., Aarts, N., & Renes, R.J. (2019). Hoe gesprekken een participatieproces maken of breken: een vergelijkende casestudie naar de betekenis van gesprekken tussen burgers en overheid voor het verloop van een lokaal participatieproces. Tijdschrift voor communicatiewetenschap 47 (pp. 27-45)

De lokale overheid betrekt burgers steeds vaker bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Burgers worden gevraagd mee te denken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder over veranderingen in hun directe leefomgeving. Met burgerparticipatie beoogt de overheid bij te dragen aan kwalitatief betere oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die bovendien kunnen rekenen op draagvlak.

Het doel van deze exploratieve studie is om inzicht te krijgen in de discursieve patronen die de gesprekken tussen burgers en ambtenaren kenmerken en de doorwerking hiervan op het participatieproces.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Christine Bleijenberg
Noëlle Aarts
Reint Jan Renes

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

burgerparticipatie
communicatie
overheid