Visie & Beleidsplein

BRC monitor

Stam, W. van (2022). BRC monitor. Utrecht: Mulier Instituut.

Vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) worden door het Rijk en door gemeenten financiële middelen ingezet om functionarissen (buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en/of cultuurcoaches) aan te stellen.

Gemeenten die deelnemen aan de BRC wordt jaarlijks gevraagd een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst moet via de online omgeving www.monitorsportengemeenten.nl worden ingevuld.

In juni krijgen de betreffende gemeenten hiervoor een uitnodiging, inclusief inloggegevens, waarbij het verzoek is om de vragenlijst in te vullen tussen juni en 16 september 2022. Om de vragen volledig en goed te kunnen invullen staan op deze pagina een drietal hulpmiddelen:

  • de vragenlijst in pdf;  
  • een excel-hulptool waarmee een gemeente input van interne- (beleidsafdelingen gemeente) en externe partners (werkgevers en uitvoeringsorganisaties) kan verzamelen en optellen. In dit Excel bestand is ook toelichting te vinden op bepaalde vragen;  
  • een FAQ (veelgestelde vragen).

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Vragenlijst BRC Monitor gemeenten

Download PDF

Hulptool BRC Monitor 2022 (Excel)

Download PDF

FAQ 2022

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wikke van Stam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
monitors
onderzoeksvragen