Visie & Beleidsplein

Ruimte voor binnensport op Urk

Brus, J., & Eck, M. van (2018). Ruimte voor binnensport op Urk. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Urk wenst inzicht te hebben in de huidige en toekomstige (2025 en 2035) vraag naar binnensportruimte en hoe deze zich verhoudt tot het huidige aanbod. Deze wens vloeit voort uit de komst van een nieuwbouwwijk met de bijbehorende demografische ontwikkelingen (bevolkingsgroei) en de vraag of daar al dan niet een nieuwe binnensportaccommodatie gerealiseerd moet worden. Daarnaast bestaat het geluid vanuit verenigingen dat de accommodaties vol zitten. Voor sportbeoefening op Urk is in theorie genoeg binnensportruimte aanwezig. Uit het onderzoek blijkt dat in de praktijk de accommodaties druk bezet zijn. In de huidige situatie lijkt het in de accommodaties te knellen, en met de geprognotiseerde bevolkingsgroei in de gemeente ligt het in de lijn der verwachting dat in de toekomst het huidig aanbod van binnensportaccommodaties tekort zal schieten. In de huidige situatie is de gemiddelde bezetting van binnensportaccommodaties hoger dan die van accommodaties in vergelijkbare gemeenten.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor binnensport op Urk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Brus
Martijn van Eck

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
binnensportaccommodaties
gymnastieklokalen