Visie & Beleidsplein

Voetbaltarieven in Arnhem en omstreken

Romijn, D., & Brus, J. (2019). Voetbaltarieven in Arnhem en omstreken. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Arnhem wil inzicht in de hoogte van de huidige tarieven voor voetbalvelden en heeft het Mulier Instituut gevraagd hiernaar onderzoek te verrichten. Om te weten of de Arnhemse tarieven relatief hoog of laag zijn, zijn deze vergeleken met tarieven van andere gemeenten. In deze vergelijking is uitgegaan van seizoenshuur per type veld (natuur- of kunstgras) en is rekening gehouden met de onderdelen van de vastgestelde huursom voor die velden. In het onderzoek worden verschillende tarievenbenchmarken uitgevoerd.

De Arnhemse tarieven voor voetbalvelden zijn vergeleken met die van drie omliggende gemeenten (Ede, Lingewaard en Overbetuwe) en drie vergelijkbare gemeenten (Enschede, Nijmegen en Zwolle).

Uit het onderzoek blijkt dat de huurtarieven voor voetbalvelden in Arnhem afwijken van de twee verschillende benchmarken. In verhouding tot omliggende gemeenten (minder inwoners, lagere mate van stedelijkheid) is het huren van een voetbalveld in Arnhem duur. Afgezet tegen vergelijkbare gemeenten (qua inwonertal, stedelijkheid) zijn de Arnhemse tarieven lager.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Voetbaltarieven in Arnhem en omstreken

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Jeroen Brus

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
lokaal beleid
tarieven
voetbal