Visie & Beleidsplein

Ervaring en beleving van lifeguards

vragenlijstonderzoek naar de ervaring en beleving van lifeguards tijdens hun werk bij kust- en binnenwateren

Reitsma, M., & Eck, M. van (2019). Ervaring en beleving van lifeguards: vragenlijstonderzoek naar de ervaring en beleving van lifeguards tijdens hun werk bij kust- en binnenwateren. Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft het Mulier Instituut onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de ervaring en beleving van lifeguards met hun werk wanneer ze toezichthouden op kust-of binnenwateren.

Voor dit onderzoek hebben 150 lifeguards een vragenlijst ingevuld over de ervaring en beleving tijdens het toezichthouden. Dit onderzoek maakt deel uit van het project NL Zwemveilig.

De belangrijkste conclusies zijn wat betreft:

Maatregelen, opleiding en bijscholing: op de zwemlocaties waar de lifeguards werken, worden naast het inzetten van lifeguards ook andere maatregelen ten behoeve van de veiligheid genomen. De meest genomen maatregelen zijn het plaatsen van borden met aanwijzingen en vlaggen, het inrichten van een EHBO-post en het inzetten van voer- en vaartuigen. Het overgrote deel van de lifeguards heeft de opleiding tot lifeguard van de Reddingsbrigade of de KNRM afgerond (92%).

Ervaring en beleving van lifeguards: op bijna alle locaties is een plan of protocol voor de lifeguard aanwezig (93%). De helft van de lifeguards geeft aan helemaal op de hoogte te zijn van de inhoud van het plan of protocol en de andere helft geeft aan grotendeels op de hoogte te zijn. Een derde van de lifeguards heeft geen invloed op de inhoud van het plan of protocol.

Verbetermogelijkheden: volgens lifeguards zijn de beste manieren om risico's te verkleinen het geven van voorlichting aan verschillende doelgroepen, het opzetten van een landelijke bewustwordingscampagne en het verbeteren van de zwemvaardigheid via zwemlessen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ervaring en beleving van lifeguards: vragenlijstonderzoek naar de ervaring en beleving van lifeguards tijdens hun werk bij kust- en binnenwateren

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke Reitsma
Martijn van Eck

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lifeguard
zwemlocatie
zwemmen
zwemveiligheid
zwemwater