Visie & Beleidsplein

Ruimte voor binnensport in Tilburg

een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2018-2035)

Schadenberg, B., & Romijn, D. (2019). Ruimte voor binnensport in Tilburg: een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2018-2035). Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Tilburg heeft behoefte aan een helder toekomstperspectief op de behoefte van binnensportruimte voor (georganiseerde) binnensport. Het Mulier Instituut is gevraagd onderzoek te verrichten om tot adviezen op hoofdlijnen te komen over toekomstige investeringen in de eventuele uitbreiding van het binnensportaanbod in Tilburg.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • In de gemeente Tilburg is een normatief tekort aan binnensportruimte voor de (georganiseerde) binnensport. Het aantal aanwezige sporthallen is conform de behoefte. Het aantal aanwezige sportzalen is echter dusdanig beperkt dat de druk op de sporthallen te hoog is en dat vaak naar gymzalen moet worden uitgeweken.
  • De gemeentelijke sporthallen in Tilburg hebben in vergelijking met andere gemeenten een hoge bezettingsgraad. Het gebruik van de sporthallen zit tijdens de uren wanneer het sportgebruik doorgaans plaatsvindt tegen een organisatorische grens aan. Er bestaan weinig tot geen mogelijkheden tot een hogere bezetting van de sporthallen in Tilburg.
  • Een groot deel van de Tilburgse binnensportverenigingen ervaart een structureel tekort aan beschikbare en functionele binnensportruimte in Tilburg. Dit wordt bevestigd door het feit dat de verhuurafdeling van Sportbedrijf Tilburg structureel problemen ondervindt om de aangevraagde uren van de binnensportverenigingen in te kunnen plannen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor binnensport in Tilburg: een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte (2018-2035)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Björn Schadenberg
David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
binnensportaccommodaties
gemeentelijk beleid
gymnastieklokalen
sportaanbod
sportaccommodaties
sporthallen