Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in De Fryske Marren

een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte en buitensportaccommodaties (2018-2035)

Schadenberg, B., & Hoekman, R.H.A. (2018). Ruimte voor sport in De Fryske Marren: een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte en buitensportaccommodaties (2018-2035). Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente De Fryske Marren heeft behoefte aan een helder toekomstperspectief op de behoefte aan sportruimte. De gemeente heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten om tot een helder overzicht te komen van de behoefte aan binnensportruimte en buitensportaccommodaties, en hoe zich dit verhoudt tot het huidige aanbod.

Bij dit onderzoek zijn algemeen geaccepteerde richtlijnen en planningsnormen toegepast, en is gebruik gemaakt van algemene verhuuroverzichten van de gemeentelijke binnensportruimtes. Tevens zijn online vragenlijsten en telefonische interviews met de desbetreffende buitensportverenigingen afgenomen.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 gaat in op een aantal ontwikkelingen en prognoses, die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de binnensportruimte, in hoofdstuk 4 staan de buitensportaccommodaties centraal. In hoofdstuk 5 worden de resultaten in het perspectief van de leefbaarheid van de woonplaatsen in De Fryske Marren beschouwd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in De Fryske Marren: een vraag-aanbodanalyse naar binnensportruimte en buitensportaccomodaties (2018-2035)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Björn Schadenberg
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
gemeentelijk beleid
gemeenten
toekomst