Visie & Beleidsplein

The Daily Mile

Slot-Heijs, J.J., & Singh, A.S. (2019). The Daily Mile. Utrecht: Mulier Instituut.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) werkt aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren, waaronder de schoolomgeving. JOGG promoot hiervoor onder andere The Daily Mile: een erkende interventie om het uithoudingsvermogen van leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 te vergroten. Kinderen op scholen die aan The Daily Mile deelnemen rennen minimaal drie keer per week gedurende vijftien minuten buiten een rondje.

Jongeren Op Gezond Gewicht heeft het Mulier Instituut gevraagd een onderzoek onder schoolleiders in het primair onderwijs uit te voeren. Het doel van het onderzoek is om de bekendheid, het bereik, wijze van uitvoering, ervaren effecten van en overwegingen tot deelname aan The Daily Mile volgens schoolleiders in kaart te brengen.

Voor dit onderzoek zijn data verzameld door middel van een online vragenlijst onder schoolleiders in het primair onderwijs. In totaal hebben 400 schoolleiders de vragenlijst ingevuld.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • de bekendheid van The Daily Mile neemt steeds verder toe. In 2018 is 81% van de schoolleiders bekend met het beweeginitiatief;
  • een op de tien scholen doet mee aan The Daily Mile;
  • de deelnemende scholen ervaren bijna allemaal positieve effecten van The Daily Mile. De klas is rustiger, waardoor beter geleerd kan worden (81%), gevolgd door een betere concentratie (61%) en toenemende fitheid/gezondheid (45%). deelnemen;
  • onvoldoende draagvlak en een gebrek aan tijd zijn de meest genoemde redenen om te stoppen met The Daily Mile.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

The Daily Mile

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jorien Slot-Heijs
Amika Singh

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Jongeren Op Gezond Gewicht (project)
beweegprogramma's
beweegstimulering
concentratie
fitheid
jongeren
primair onderwijs
projecten