Visie & Beleidsplein

De sportschutter in Nederland

onderzoek onder leden en voormalige leden van KNSA-schietsportverenigingen naar tevredenheid en motieven voor afmelding in 2018/2019

Hoeijmakers, R. (2019). De sportschutter in Nederland: onderzoek onder leden en voormalige leden van KNSA-schietsportverenigingen naar tevredenheid en motieven voor afmelding in 2018/2019. Utrecht: Mulier Instituut.

De schietsportverenigingen in Nederland hebben jaarlijks te maken met een groot aantal af- en aanmeldingen. Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) de tevredenheid van leden en motieven voor afmelding van het lidmaatschap van voormalige leden van schietsportverenigingen onderzocht.

Voor dit onderzoek zijn in 2018/2019 voormalige leden en huidige leden van de schietsportverenigingen in Nederland bevraagd door middel van twee online vragenlijsten.

Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen samengevat:

  • Voor het behoud van met name beginnende sportschutters bij de schietsportvereniging is het belangrijk dat verenigingen bewust meer aandacht besteden aan het verbeteren van de sfeer en begeleiding van beginnende sportschutters binnen de vereniging.
  • Voor het reduceren van het aantal uitstromende sportschutters is het belangrijk dat een betere afstemming van het sportaanbod bij verenigingen op de behoefte van de sportschutter plaatsvindt. Sportschutters willen vaker c.q. flexibeler op de vereniging terecht kunnen, trainingen volgen en aan wedstrijden deelnemen in de gewenste disciplines.
  • Een belangrijke reden om het lidmaatschap (te overwegen) op te zeggen is dat de sport te duur wordt bevonden, met name de contributie van schietsportverenigingen. Aangezien vooral jonge sportschutters (< 35 jaar) de contributie bezwaarlijk vinden, kan door verenigingen gekozen worden voor het invoeren van flexibele contributieschalen, waarbij bijvoorbeeld jongeren tot 25 jaar tegen een gereduceerd tarief lid kunnen worden.
  • De schietsport in Nederland kampt volgens leden van schietsportverenigingen met een negatief imago. Een aanbeveling om sportschutters aan de sport te blijven binden, is om als KNSA meer in te zetten op het verbeteren van het imago en de beeldvorming over de sport en zich meer in te zetten met betrekking tot de regelgeving van de schietsport.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

De sportschutter in Nederland: onderzoek onder leden en voormalige leden van KNSA-schietsportverenigingen naar tevredenheid en motieven voor afmelding in 2018/2019

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Resie Hoeijmakers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leden
ledenbinding
lidmaatschappen
schietsporten
sportverenigingen
verenigingen
verenigingsleven