Visie & Beleidsplein

Onderzoek beheervorm binnensportaccommodaties

Gemeente IJsselstein

(2019). Onderzoek beheervorm binnensportaccommodaties: Gemeente IJsselstein. Alblasserdam: Drijver en Partners.

De gemeente IJsselstein heeft ruim 34.000 inwoners en beschikt over meerdere sporthallen, sportzalen en gymzalen. Zij beheert en exploiteert die accommodaties zelf. Twee beheerders die de gemeente hiertoe in dienst heeft, gaan op korte termijn met pensioen. De gemeente wil dat moment benutten om te onderzoeken hoe de exploitatie van de binnensportaccommodaties verder kan worden voortgezet, of het ‘op afstand zetten’ van beheer en exploitatie zinvol is en wat daarvoor dan de beste vorm is. Zij heeft derhalve behoefte aan een onderzoek naar de diverse beheervormen en de inhoudelijke en financiële verschillen tussen die vormen. Tevens wil zij dat daarin duidelijk wordt wat de consequenties van de verschillende beheervormen zijn. Uit het oogpunt van draagvlak is het van belang om de IJsselsteinse samenleving bij het onderzoek te betrekken.

Uitgever(s): Drijver en Partners,

Download(s)

Onderzoek beheervorm binnensportaccommodaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
exploitatie