Visie & Beleidsplein

Beweegmonitor 2019 (intern rapport)

sport- en beweegdeelname in de gemeente Heemskerk

Pulles, I., Fitters, R., & Hoekman, R.H.A. (2019). Beweegmonitor 2019 (intern rapport): sport- en beweegdeelname in de gemeente Heemskerk. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Heemskerk wil inzicht in het sportgedrag van volwassenen en kinderen en heeft het Mulier Instituut gevraagd om een Beweegmonitor 2019 uit te voeren. Naast de tevredenheid over de sport- en beweegmogelijkheden zijn ook de sportdeelname, motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen en het verrichten van vrijwilligerswerk onderzocht.

Hiertoe heeft een deel van de bevolking per brief een uitnodiging van de gemeente ontvangen om een online vragenlijst in te vullen.

De belangrijkst conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Inwoners van Heemskerk zijn tevreden over de openbare sportvoorzieningen en beweegmogelijkheden in de gemeente, met name over de mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Voor kinderen zijn bereikbaarheid en veiligheid belangrijk.
  • 86 procent van de volwassenen in Heemskerk sport maandelijks en 77 procent sport ‘wekelijks’, dat wil zeggen, meer dan veertig keer per jaar. Voor kinderen ligt dit aandeel met respectievelijk 89 procent en 83 procent iets hoger. De sportdeelname in Heemskerk is hiermee hoger dan het landelijk gemiddelde.
  • De sporten waarvoor de gemeente in accommodaties investeert en waar lidmaatschap van een vereniging de norm is, zoals veld- en zaalsporten en zwemmen, blijven achter. Deze sporten zijn bij kinderen wel populair. Van de Heemskerkse kinderen is 88 procent lid van een sportvereniging, tegenover 42 procent van de volwassenen.

Het Mulier Instituut adviseert onder andere om bij het opstellen van de omgevingsvisie aandacht te hebben voor de beweegvriendelijkheid van de omgeving. Zo blijken inwoners behoefte te hebben aan het aanleggen van mountainbike- en skeelerroutes en het plaatsen van fitnesstoestellen in de openbare ruimte.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ine Pulles
Roel Fitters
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
monitors
motivatie
sportbeoefening
sporten
sportverenigingen
vrijwilligers
vrijwilligerswerk