Visie & Beleidsplein

Ruimte voor buitensport in Zoetermeer

Schadenberg, B., & Romijn, D. (2018). Ruimte voor buitensport in Zoetermeer. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Zoetermeer wil beschikken over inzicht in de huidige en toekomstige behoefte aan sportvelden en –banen in de gemeente. Hiertoe heeft het Mulier Instituut een capaciteitsonderzoek uitgevoerd.

De gemeente Zoetermeer heeft zeven buitensportparken waarop ruimte wordt geboden voor (onder andere) atletiek, hockey, honk- en softbal, korfbal, tennis en voetbal.

Voor het onderzoek zijn vastgelegde en algemeen geaccepteerde planningsnormen en richtlijnen toegepast. De buitensportverenigingen1 zijn benaderd om diverse data aan te leveren om de behoeftebepaling in context te plaatsen. Daarnaast zijn de verenigingen (m.u.v. de tennisverenigingen) geïnterviewd om te bezien hoe zij tegenover de huidige situatie aankijken.

Op deze wijze wordt een zo compleet mogelijk beeld van de buitensportparken in Zoetermeer geschetst waarmee de gemeente Zoetermeer inzicht heeft in de behoefte aan buitensportruimte en onderbouwing van waar eventuele planmatige aanpassingen nodig zijn in het sportvelden en –banenaanbod haar sportparken.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 beschrijft een aantal ontwikkelingen en prognoses die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de vraag-aanbodanalyse van de diverse buitensporten. In hoofdstuk 4 wordt de situatie per sportpark behandeld.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor buitensport in Zoetermeer

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Björn Schadenberg
David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
buitensportaccommodaties
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid