Visie & Beleidsplein

Sportbeleid in Nederland

van vereniging tot rijksbeleid : 2e herziene druk

Cobussen, S., Puyt, E., & Ven, A. van de (2019). Sportbeleid in Nederland: van vereniging tot rijksbeleid : 2e herziene druk. Bussum: Uitgeverij Countinho.

Dit boek behandelt het Nederlandse sportbeleid in drie delen. Deel 1 is inleidend van aard met een definiëring van sport en uitleg over beleid. In deel 2 wordt de beleidscyclus besproken, waarbij de sportvereniging, ter herkenbaarheid van de student, het uitgangspunt is. In deel 3 wordt de beleidscyclus toegepast op de praktijk van alledag in vrijwel alle Nederlandse sportgerelateerde organisaties; verenigingen, gemeenten (incl. buurtsportcoaches), het rijk, sportbonden, NOC*NSF en de commerciële sector met de fitnessbranche. Zo worden beleidstheorieën praktisch en concreet toegepast op de sportwereld. Ook wordt beschreven voor welke beleidsuitdagingen deze sectoren in de nabije toekomst komen te staan en is het sportakkoord 2018-2022 opgenomen in het boek.

Uitgever(s): Uitgeverij Countinho,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sanne Cobussen
Erik Puyt
Arnoud van de Ven

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsevaluatie
fitness
gemeentelijk beleid
lokaal beleid
overheidsbeleid
sport (algemeen)
sportbeleid
sportverenigingen