Visie & Beleidsplein

Fitnessbeoefenaars onder de loep

Jongert, M.W.A., Ooijendijk, W.T.M., Stege, J.P., & Hespen, A.T.H. van (2007). Fitnessbeoefenaars onder de loep. Sportgericht 61

In Nederland zijn er slechts enkele systematische onderzoeken naar de mate van lichamelijke activiteit, sportdeelname en sportletsels. In opdracht van het ministerie van VWS vindt jaarlijks een onderzoek plaats naar het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking en naar het optreden van sportblessures. Dit onderzoek heet Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) en het wordt (telefonisch en via internet) jaarlijks onder 8.000-10.000 mensen uitgevoerd door bureau Interview/ NSS. TNO Kwaliteit van Leven verzorgt hierbij jaarlijks de rapportage van de cijfers over bewegen en gezondheid. De in dit artikel aangehaalde getallen komen grotendeels uit het OBiN onderzoek. In dit artikel wordt specifiek aandacht besteed aan de cijfers over fitness.

Uitgever(s): Uitgeverij Sportgericht,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tinus Jongert
Wil Ooijendijk
Jasper Stege
Ariette van Hespen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fitness
statistische gegevens