Visie & Beleidsplein

Sport en gezondheid

samen sterk

over beleidsdomeinen heen samenwerken aan een betere gezondheid in de gemeente

D'Haese, S., & Wael, W. de (2019). Sport en gezondheid: samen sterk, over beleidsdomeinen heen samenwerken aan een betere gezondheid in de gemeente. Brussel: Vlaams Instituut voor Gezond Leven.

Om binnen een gemeente werk te maken van gezondheid moet je samenwerken, bijvoorbeeld met beleidsdomein Sport. 

Deze gids biedt inspiratie om gezondheid en gezond sporten op een meer integrale manier op te nemen in de meerjarenplannen.

Ook voor de beleidsdomeinen mobiliteit, omgeving & milieu, ouderen, omgeving & ruimte en jeugd zijn met betrekking tot gezondheid inspiratiegidsen gemaakt.

Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Gezond Leven,

Download(s)

Sport en gezondheid : samen sterk : over beleidsdomeinen heen samenwerken aan een betere gezondheid in de gemeente

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sara D'Haese
Werner de Wael

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezondheidsbeleid
intersectorale samenwerking
sportbeleid