Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport, spel en bewegen

bouwen aan een sportief & gezond Den Haag

(2019). Ruimte voor sport, spel en bewegen: bouwen aan een sportief & gezond Den Haag. Den Haag: De adviesraad voor de sport.

De Adviesraad voor Sport roept het college van B&W op om sport en bewegen ook in de toekomst mogelijk te maken. Aanleiding is de toename in de bevolkingsprognose voor de stad en de bouwambitie om 90.000 extra nieuwe inwoners in 2040 in Den Haag te kunnen laten wonen. Daarnaast wenst de gemeente een sportdeelname van 100% in 2030.

Om ervoor te zorgen dat Den Haag een gezonde, aantrekkelijke en leefbare stad blijft, waar alle inwoners in de gelegenheid zijn om te bewegen of te sporten, pleit de sportadviesraad voor de volgende aanbevelingen:

 1. Hanteer bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten een bindende sportnorm
  Een sportnorm laat het aantal voorzieningen meegroeien met de verdichtende stad. De adviesraad pleit voor een bindend voorstel. Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door het aantal inwoners te koppelen aan binnensportaccommodaties, openbare ruimte en buitensport.
 2. Stimuleer sportinclusief ontwerpen
  Daag projectontwikkelaars, stedenbouwers en planogen uit een integrale benadering toe te passen door in hun ontwerp van gebouwen specifieke ruimte op te nemen om beweging en sport mogelijk te maken. Dit kan door aan de voorkant van het proces ontwikkelaars mee te laten denken in de sportieve behoeften van inwoners en/of gebruikers.
 3. Benut de Omgevingswet om bewegen te bevorderen
  De Omgevingswet ziet erop toe dat er rekening wordt gehouden met de gezondheid van inwoners bij de inrichting van de fysieke leefomgeving. Door de fysieke omgeving slim en zichtbaar in te richten, kan de gemeente het gedrag van inwoners beïnvloeden, mensen in beweging brengen en hierdoor ook een bijdrage leveren aan gezondheidsbevordering.
 4. Bescherm de bestaande sportstructuur
  Door de huidige sportstructuur in kaart te brengen en als zodanig bestuurlijk vast te leggen, wordt het als instrument aangewend om voldoende sportieve ruimte in de stad structureel te waarborgen.
 5. Pas kleine interventies toe bij bestaande bouw en in de openbare ruimte In een stad die groeit is ruimte kostbaar.
  De Adviesraad voor Sport is van mening dat met kleine aanpassingen in de bestaande bebouwing of in de openbare ruimte het sportief gebruik ook al geoptimaliseerd kan worden.

Uitgever(s): De adviesraad voor de sport,

Download(s)

Ruimte voor sport, spel en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
beweegvriendelijke omgeving
gemeentelijk beleid
omgevingswet
openbare ruimte
sportaccommodaties