Visie & Beleidsplein

Rapportage ruimte voor gezondheid in de omgevingsvisie

verdieping thema gezondheid / gezonde leefomgeving in de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht

Mathurin, A., Jong, J. de, Hilhorst, E, & Hoogen, E. van den (2019). Rapportage ruimte voor gezondheid in de omgevingsvisie: verdieping thema gezondheid / gezonde leefomgeving in de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht. Enschede: I&O research.

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

Hoe kan in de provincie Utrecht een gezonde leefomgeving worden gerealiseerd in de context van de ontwikkelingen die op de provincie, het grondgebied, afkomen? Welke zorgpunten en aandachtspunten zijn er? Welke kansen liggen er en wat moeten we doen om die te benutten?

Als subvragen worden onderscheiden:

  • Hoe zijn de vooruitzichten van de volksgezondheid (geestelijk en lichamelijk), wanneer we een generatie vooruitkijken, in het algemeen?
  • Welke ontwikkelingen zijn te verwachten als het gaat om milieugezondheid, rekening houdend met onder meer verstedelijking, technologische ontwikkelingen en klimaatverandering. Wat is het belang van de ontwikkelingen van deze milieuaspecten op de volksgezondheid?
  • Welke ontwikkelingen zijn te verwachten op het gebied van groen en (drink)water en gezondheid, rekening houdend met onder meer verstedelijking, technologische ontwikkelingen en klimaatverandering. Wat is het belang van deze omgevingsaspecten voor de volksgezondheid?
  • Welke ontwikkelingen zijn te verwachten op het gebied van bewegen/ontspannen/ontmoeten, rekening houdend met onder meer verstedelijking, technologische ontwikkelingen en klimaatverandering. Wat is het belang van de ontwikkelingen van deze omgevingsaspecten voor de volksgezondheid?
  • Hoe kijken deskundigen aan tegen de gezonde leefomgeving van de toekomst?
  • Hoe denken ze dat deze opgaven/ontwikkelingen in goede banen geleid kunnen worden/welke oplossingen en mogelijkheden zien zij? Wat betekenen de specifieke omstandigheden/verwachte ontwikkelingen voor het grondgebied van de provincie Utrecht hiervoor?
  • (Hoe) zijn de ambities van de provincie Utrecht waar te maken en tegelijk een gezonde leefomgeving te realiseren/behouden? Moeten er keuzes gemaakt worden of kan de provincie de opgaven (tegelijk) oppakken? Met welke randvoorwaarden die voortkomen uit de opgave voor een gezonde leefomgeving moet binnen de Omgevingsvisie rekening gehouden worden?

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt als input voor de gebiedsdialogen die de provincie Utrecht vanaf april 2019 organiseert.

Uitgever(s): I&O research, Provincie Utrecht,

Download(s)

Rapportage ruimte voor gezondheid in de omgevingsvisie : verdieping thema gezondheid / gezonde leefomgeving in de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Amar Mathurin
Jasper de Jong
Esther Hilhorst
Elisabeth van den Hoogen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
leefomgeving
omgevingswet
provincies
visiedocumenten