Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking

Lindert, C. van, & Berg, L. van den (2019). Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ede: Kenniscentrum Sport.

De helft van de mensen met een lichte verstandelijke beperking (IQ 50-70) en zes op de tien mensen met een matige verstandelijke beperking (IQ 35-50) geven aan wekelijks te sporten. Vertegenwoordigers of familieleden van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking geven een lagere wekelijkse sportdeelname voor hun naasten op (41% respectievelijk 28%). Het lidmaatschap van een sportvereniging verschilt ook naar de mate van een verstandelijke beperking. De doelgroep zelf geeft ook hier een hoger aandeel sporters bij verenigingen op dan de vertegenwoordigers. Dit blijkt uit de resultaten van onderzoek van NIVEL onder mensen met verstandelijke beperking en onderzoek van Mulier Instituut onder vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking. Nieuwe cijfers en feiten over de sportdeelname van mensen met een verstandelijke beperking zijn door het Mulier Instituut in samenwerking met NIVEL, Kenniscentrum Sport en RIVM samengebracht in deze factsheet.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut,

Download(s)

Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Lilian van den Berg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gehandicaptensporten
lidmaatschappen
mensen met een verstandelijke beperking
sportbeoefening
sportverenigingen