Visie & Beleidsplein

Monitoring sportakkoord

start lokale sportakkoorden

Reitsma, M., & Poel, H. van der (2019). Monitoring sportakkoord: start lokale sportakkoorden. Utrecht: Mulier Instituut.

Het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG hebben in 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Het akkoord heeft als doel dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport kan hebben. De implementatie van het akkoord loopt langs drie lijnen, de nationale, de lokale en de sportlijn. Deze rapportage is de eerste voortgangsrapportage, die alleen betrekking heeft op de eerste stappen die zijn gezet in de lokale lijn en brengt de cijfers bijeen met betrekking tot de eerste ronde aanvragen in het kader van de ondersteuningsregeling voor lokale sportakkoorden. De lokale lijn focust op het breder verankeren en duurzaam versterken van sport en bewegen als doel en middel in de samenleving. Met nieuwe samenwerkingsverbanden op lokaal (of regionaal) niveau moet met gezamenlijke inzet, budgetten en energie aan gedeelde ambities worden gewerkt.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitoring Sportakkoord. Start lokale akkoorden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke Reitsma
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

implementatie
lokaal beleid
sportakkoorden